9:00~10:00 3.5
Fun Shape Beauty 安井果帆

予約

10:30~11:30 1.5
リンパリフレッシュヨガ 安井果帆

予約

12:00~13:00 2
ヨガベーシック 森田観菜美

予約

18:00~19:00 2
ヨガビギナー 村上優華

予約

19:30~20:30 3
美尻ヨガ 加藤希歩

予約

21:00~22:00 2
下半身きれいヨガ初級 加藤希歩

予約

9:00~10:00 3
美尻ヨガ 安井果帆

予約

10:30~11:30 2.5
ネイチャーフィールヨガ 森田観菜美

予約

12:00~13:00 2
美律ホルモンヨガ 鴇田桜子

予約

13:30~14:30 2.5
背中美人ヨガ 森田観菜美

予約

15:00~16:00 2
ヨガベーシック 鴇田桜子

予約

18:00~19:00 3
美脚ヨガ 鴇田桜子

予約

19:30~20:30 3.5
ジョイフルヨガ 加藤希歩

予約

21:00~22:00 2
ヨガビギナー 村上優華

予約

9:00~10:00 2
ヨガベーシック 鴇田桜子

予約

10:30~11:30 2.5
肩こり改善ヨガ 安井果帆

予約

12:00~13:00 3
お腹引き締めヨガ 鴇田桜子

予約

13:30~14:30 3
美尻ヨガ 加藤希歩

予約

15:00~16:00 1.5
リラックスヨガ 加藤希歩

予約

18:00~19:00 3
骨盤筋整ヨガ 森田観菜美

予約

19:30~20:30 2
ヨガビギナー 村上優華

予約

21:00~22:00 3
サウンドフローヨガ エモーション 村上優華

予約

9:00~10:00 2.5
肩こり改善ヨガ 安井果帆

予約

10:30~11:30 3
ほっそり二の腕ヨガ 鴇田桜子

予約

12:00~13:00 4
エナジーヨガ 加藤希歩

予約

13:30~14:30 2
美律ホルモンヨガ 鴇田桜子

予約

15:00~16:00 2
ヨガフローリラックス 村上優華

予約

18:00~19:00 2
美腸力ヨガ 加藤希歩

予約

19:30~20:30 2.5
背中美人ヨガ 森田観菜美

予約

21:00~22:00 3.5
Fun Shape Perfect 森田観菜美

予約

8:00~9:00 3
サウンドフローヨガ エモーション 村上優華

予約

9:30~10:30 1.5
リラックスヨガ 加藤希歩

予約

11:00~12:00 3
美尻ヨガ 村上優華

予約

12:30~13:30 3.5
ジョイフルヨガ 加藤希歩

予約

14:10~15:10 1.5
リンパリフレッシュヨガ 安井果帆

予約

15:50~16:50 2.5
ネイチャーフィールヨガ 森田観菜美

予約

17:30~18:30 3.5
Fun Shape Beauty 安井果帆

予約

8:00~9:00 1.5
リラックスヨガ 加藤希歩

予約

9:30~10:30 3
ほっそり二の腕ヨガ 鴇田桜子

予約

11:00~12:00 2
下半身きれいヨガ初級 加藤希歩

予約

12:30~13:30 2
ヨガビギナー 菊地優花

予約

14:10~15:10 3
美脚ヨガ 鴇田桜子

予約

15:50~16:50 4
エナジーヨガ 安井果帆

予約

17:30~18:30 1.5
リンパリフレッシュヨガ 安井果帆

予約

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
定休日